زمان و محل برگزاری نمایشگاه

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،

ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود مشهد 1401

زمان برگزاری :8 تا 11 آذرماه 1401

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

ستاد برگزاری شرکت برساز رویدادپارس

پیمایش به بالا